Střídáme

ve vedení města

Volební program

Volební program „FK pro rozvoj Sázavy“ na období 2018–2022 v Sázavě

Vážení spoluobčané,
jmenuji se Ing. Ivan Koldcsiter IWE, celý svůj život žiji v Sázavě a můj život je spojený s veškerým děním v Sázavě.

V současnosti jsem radním města Sázavy a jako radní města, který není spokojen s tím, jak je město Sázava řízeno a kam směřuje jeho vývoj, jsem založil sdružení nezávislých kandidátů „FK pro rozvoj Sázavy".

Naše sdružení není politickou stranou! Neprahneme po politických karierách, jak bývá zvykem v politických stranách. Našimi členy jsou lidé, kteří mají opravdový zájem zlepšit život všem občanům v Sázavě.

V případě, že dostanu důvěru od občanů, chci se ucházet o to nejvyšší postavení, tj. o místo starosty města.

Z pozice starosty města chci v příštím volebním období maximální možnou měrou ovlivnit řešení těchto základních bodů: